Evenementen 2018

* 6 januari: om 10.00 uur was de Nieuwjaarsduik bij de Kabbelaar.

Er waren 6 duikers, 1 duikleider R, 1 oppervlakte coördinator W + assistente N en 3 bouwkundige cateraars P +M +T. Prima samenwerking. 

P + P + M bedankt voor de chocolademelk, truffels en koeken.

* 19 januari workshop Zuurstofkoffer door Ron: de opkomst was groot

* 22 en 29  maart Reanimatie(17 leden)

*22 t/m 25 juni 2018 "Duikweekend: Renesse(Witte Boulevard)".

*16 nov  "toezichthoudersavond"

*14 dec "familieavond"

Plannen 2018

Doordat de nieuwe NOB opleidingen echt anders zijn, vraagt Ron hier  aandacht voor bij de zwembad trainingen. De zwembadvloer mag niet meer worden geraakt. Bij de zuurstofkofferuitleg is daar al aandacht aan besteed. Bij de persluchtavonden zal hierop worden getraind, zodat je weet hoe de nieuwe 1sters duiken.

Reanimatie

Familieweekend

Nettentraining

Zeskamp

Tweekamp

Winterchallenge

Toezichthouder in het zwembad

Familieavond

Naturagart

België

Onderwaterhuis "Aquavilla", € 7,50 per bezoeker, met een minimum van € 45,--, (http://www.kaaiman.nl/www/index.php/onderwaterhuis/openingstijden)

https://www.duikersgids.nl/berendonck-aquavilla. Eind mei! Minimaal 2*.